Предварителен график за миене на улици за периода 26 - 30 октомври

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода 26 - 30 октомври

Понеделник 26.10.2020 год.

1

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

2

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Братя Жекови“

до бул. „Славянски“

3

бул. „Славянски“

от бул. „Никола Петков“

до бул. „Св. П. Евтимий“

4

бул. „Никола Петков“

от бул. „Славянски“

до „СБА“

5

бул. „Крайречен“

от ул. „Христина Морфова“

до бул. „Цар С. Велики“

6

кв. „Самара“ – 3

Вътрешни улици

Вторник 27.10.2020 год.

1

кв. „Самара“ – 2

Вътрешни улици

Сряда  28.10.2020 год.

1

кв. „Самара“ – 1

Вътрешни улици

2

ул. „Трета опълченска“

от ул. „Виктор Юго“

до бул. „Цар С. Велики“

3

ул. „Родопи“

от ул. „Виктор Юго“

до бул. „Цар С. Велики“

4

бул. „Цар Симеон Велики“

от бул. „Крайречен“

до бул. „Никола Петков“

Четвъртък  29.10.2020 год.

1

кв. „Зора“

Вътрешни улици

Петък  30.10.2020 год.

1

кв. „Зора“

Вътрешни улици

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 26 октомври 2020

Крайна дата: петък, 30 октомври 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали