Предварителен график за миене на улици за периода 24 - 28 август

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода 24 - 28 август

Понеделник – 24.08.2020 год.

1

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

2

ул. „Света Троица“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

3

ул. „Отец Паисий“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

4

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

5

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

6

ул. „Сава Силов“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

7

ул. „Хаджи Д. Асенов“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

8

ул. „Железни врата“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

9

бул. „М. М. Кусев“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

10

ул. „Константин Иречек“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

11

бул. „Руски“

от ул. „Августа Траяна“

до ул. „Боруйград“

   Вторник – 25.08.2020 год.

1

ул. „Боруйград“

от ул. „Св. Георги Клисаров“

до бул. „Руски“

2

ул. „Св. Георги Клисаров“

от пл. „Берое“

до ул. „Илия Куртев“

3

ул. „Илия Куртев“

от ул. „Св. Георги Клисаров“

до ул. „Княз А. Батенберг“

4

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

5

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

6

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

7

ул. „Света Троица“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

8

ул. „Отец Паисий“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

Сряда – 26.08.2020 год.

1

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

2

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

3

ул. „Сава Силов“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

4

ул. „Хаджи Д. Асенов“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

5

ул. „Железни врата“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

6

бул. „М. М. Кусев“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

7

ул. „Константин Иречек“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

8

бул. „Руски“

от ул. „Боруйград“

до ул. „Васил Левски“

9

ул. „Васил Левски“

от ул. „Княз А. Батенберг“

до бул. „Руски“

Четвъртък – 27.08.2020 год.

1

ул. „Княз Ал. Батенберг“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

2

ул. „Георги Апостолов“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

3

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

6

ул. „Света Троица“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

7

ул. „Отец Паисий“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

8

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

9

ул. „Цар Иван Асен II“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

10

ул. „Сава Силов“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

11

ул. „Хаджи Д. Асенов“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

12

ул. „Железни врата“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

13

бул. „М. М. Кусев“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

14

ул. „Константин Иречек“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

15

бул. „Руски“

от ул. „Васил Левски“

до ул. „Генерал Столетов“

16

ул. „Верехови“

от ул. „Хаджи Д. Асенов“

до бул. „М. М. Кусев“

Петък – 28.08.2020  год.

1

ул. „Генерал Столетов“

от ул. „Мусала“

до бул. „Руски“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

 

Начална дата: понеделник, 24 август 2020

Крайна дата: петък, 28 август 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали