Предварителен график за миене на улици за периода 14 - 18 септември

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици за периода  14 - 18 септември

Понеделник – 14.09.2020 год.

1

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Генерал Столетов“

ул. „Св. Княз Борис“

2

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Генерал Столетов“

ул. „Св. Княз Борис“

3

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Генерал Столетов“

ул. „Св. Княз Борис“

4

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Генерал Столетов“

ул. „Св. Княз Борис“

5

ул. „Господин Михайловски“

от ул. „Генерал Столетов“

ул. „Св. Княз Борис“

6

ул. „Граф Игнатиев“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

7

ул. „Св. Княз Борис“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

8

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

9

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

10

ул. „Петър Парчевич“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

11

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

12

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Св. Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

13

ул. „Пазарска“

от ул. „Цар Иван Шишман“

до ул. „Кольо Ганчев“

14

Паркинг на централен пазар

   Вторник – 15.09.2020 год.

1

ул. „Димитър Наумов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

2

ул. „Цар Иван Шишман“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Петър Парчевич“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Георги С. Раковски“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Кольо Ганчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Юрий Венелин“

от ул. „Петър Парчевич“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

7

ул. „Генерал Гурко“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

8

ул. „Димитър Наумов“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Цар Иван Шишман“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

10

ул. „Уилям Гладстон“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

11

ул. „Петър Парчевич“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

12

ул. „Георги С. Раковски“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

13

ул. „Кольо Ганчев“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

14

ул. „Гео Милев“

ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

 Сряда – 16.09.2020 год.

1

ул. „Христо Ботев“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

2

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

3

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

4

ул. „Уилям Гладстон“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

5

ул. „Петър Парчевич“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

6

ул. „Георги С. Раковски“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

7

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

8

ул. „Гео Милев“

от ул. „Христо Ботев“

ул. „Братя Жекови“

9

ул. „Братя Жекови“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Четвъртък – 17.09.2020 год.

1

ул. „Димитър Наумов“

от ул. „Братя Жекови“

бул. „Славянски“

2

ул. „Цар Иван Шишман“

от ул. „Братя Жекови“

бул. „Славянски“

3

ул. „Уилям Гладстон“

от ул. „Братя Жекови“

бул. „Славянски“

4

ул. „Петър Парчевич“

от ул. „Братя Жекови“

бул. „Славянски“

5

ул. „Кольо Ганчев“

от ул. „Братя Жекови“

бул. „Славянски“

6

ул. „Гео Милев“

от ул. „Братя Жекови“

бул. „Славянски“

7

бул. „Славянски“

от бул. „Руски“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

8

Пътен възел бул. „Славянски и бул. „Св. Патриарх Евтимий“

9

ул. „Хан Асдпарух“

от бул. „Иван Вазов“

до бул. „Св. Патриарх Евтимий“

Петък – 18.09.2020  год.

1

бул. „Св. Патриарх Евтимий“

от ул. „Хан Аспарух“

до бул. „Цар Симеон Велики“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Начална дата: понеделник, 14 септември 2020

Крайна дата: петък, 18 септември 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали