Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за периода 20 - 24 юни 2022 г.

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за миене на улици в Стара Загора за периода 20 - 24 юни 2022 г.

Понеделник 20.06.2022 год.

1

ул. „Професор Никола Кожухаров“

от  ул. „Августа Траяна“

до ул. „Димитър Подвързачов“

2

ул. „Слънчева“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

3

ул. „Димитър Подвързачов“

от  ул. „Христина Морфова“

до ул. „Иван Вазов“

4

ул. „Христина Морфова“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Иван Вазов“

5

ул. „Иван Вазов“

от  бенз. „Петрол“

до ул. „Ангел Кънчев“

6

ул. „Петко Р.Славейков“

от  ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

7

ул. „Любен Каравелов“

от  ул. „Христина Морфова“

до ул. „Генерал Столетов“

8

ул. „Ангел Кънчев“

от  ул. „Иван Вазов“

до ул. „Генерал Столетов“

Вторник 21.06.2022 год.

1

 ул. „Генерал Столетов“

от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Генерал Столетов“

до ул. „Граф Игнатиев“

Сряда 22.06.2022 год.

1

 ул. „Граф Игнатиев“

 от  бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

7

ул. „Христо Смирненски“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

8

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Граф Игнатиев“

до ул. „Княз Борис“

Четвъртък 23.06.2022 год.

1

ул. „Княз Борис“

от бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

3

ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

4

ул. „Любен Каравелов“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

 

5

ул. „Евлоги Георгиев“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

6

ул. „Стефан Караджа“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от ул. „Княз Борис“

до бул. „Цар Симеон Велики“

Петък 24.06.2022 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

 от бул. „Св.П.Евтимий“

до ул. „Ангел Кънчев“

2

ул. „Света Богородица“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Петко Р.Славейков“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Св.Св.Кирил и Методий“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Любен Каравелов“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Стефан Караджа“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Ангел Кънчев“

от бул. „Цар Симеон Велики“

до ул. „Генерал Гурко“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

 

Начална дата: понеделник, 20 юни 2022

Крайна дата: петък, 24 юни 2022

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали