Предварителен график за механично миене на улици в Стара Загора за периода 28 ноември - 2 декември 2022 г.

Размер на шрифта: A A A
Предварителен график за механично миене на улици в Стара Загора за периода 28 ноември - 2 декември 2022 г.

Понеделник 28.11.2022 год.

1

бул. „Цар Симеон Велики“

от ул. „д-р Т.Стоянович“

до ул. „Хаджи Д.Асенов“

2

ул. „Димчо Стаев“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

3

ул. „Стефан Стамболов“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

6

ул. „Св. Троица“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

7

ул. „Св.Отец Паисий“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

8

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

9

ул. „Цар Иван Асен“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

10

ул. „Сава Силов“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

11

ул. „Хаджи Д.Асенов“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

12

ул. „Захари Княжевски“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

13

бул. „Руски“

от бул. „Цар Симеон Велики

до ул. „Генерал Гурко“

14

ул. „Васил Априлов“

от бул. „М.М.Кусев“

до бул. „Руски“

Вторник 29.11.2022 год.

1

 ул. „Генерал Гурко“

от  ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

2

ул. „Димчо Стаев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

3

ул. „Стефан Стамболов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

4

ул. „Екзарх Антим I“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

5

ул. „Майор Кавалджиев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

6

ул. „Св. Троица“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

7

ул. „Св.Отец Паисий“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

8

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

9

ул. „Цар Иван Асен“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

10

ул. „Хаджи Д.Асенов“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

11

ул. „Захари Княжевски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

12

бул. „М.М.Кусев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

13

ул. „Иван Мирчев“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

14

бул. „Руски“

от ул. „Генерал Гурко“

до ул. „Христо Ботев“

Сряда 30.11.2022 год.

1

 ул. „Христо Ботев“

 от  ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

2

ул. „Димчо Стаев“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

3

ул. „Екзарх Антим I“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

4

ул. „Майор Кавалджиев“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

5

ул. „Св.Отец Паисий“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

6

ул. „Поп Минчо Кънчев“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

7

ул. „Цар Иван Асен“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

8

ул. „Сава Силов“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

9

ул. „Хаджи Д.Асенов“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

10

ул. „Захари Княжевски“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

11

бул. „М.М.Кусев“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

12

бул. „Руски“

от  ул. „Христо Ботев“

до бул. „Братя Жекови“

13

ул. „Марин Дринов“

от бул. „М.М.Кусев“

до бул. „Руски“

14

ул. „Братя Жекови“

от  ул. „Димчо Стаев“

до бул. „Руски“

 

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен. Считано от 1 декември ще бъде съобразен със зимното почистване.

Начална дата:

Крайна дата:

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали