Покана за информационно събитие във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на ПИРО

Размер на шрифта: A A A
Покана за информационно събитие във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. за изпълнение на ПИРО

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, кани всички заинтересовани страни на информационно събитие на 15.04.2024 г. /понеделник/ от 15.00 часа, зала „Славейков“  във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма "Развитие на регионите" за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Стара Загора, както и насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

На събитието Община Стара Загора ще представи своите намерения за участие с проекти идеи  в процедурата за подбор, а заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи  да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи.

Събитието е възможност гражданите да се запознаят с бъдещите намерения на община Стара Загора и да подкрепят изпълнението на проектите на следваща фаза, както и възможност за доразвиване и надграждане на проектните идеи на общината или на други заинтересовани страни, които да прераснат в интегрирани партньорски проектни идеи.

На интернет страницата на Община Стара Загора е публикувана покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора, както и важна информация за допустими мерки по програмата, допустими бенефициенти, условия за кандидатстване.

Линк към поканата:

https://starazagora.bg/bg/obyavleniya/pokana-za-podavane-na-proektni-idei-za-izpalnenie-na-plana-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-stara-zagora

 

Начална дата:

Крайна дата:

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали