Събития

Пресконференция по повод предстоящия в Стара Загора Детски панаир

  На 9 септември /сряда/, от 11.00 часа, в зала 2 на Община Стара Загора ще се проведе пресконференция по повод предстоящото откриване на Детски панаир. В нея ще участват председателят на Фондация „Изиарт" Станка Желева и представители на Община Стара Загора.Панаирът се провежда за първи път в Стара Загора…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали