Официално откриване на Европейски цифров иновационен хъб "Загоре" - синергия за зелена цифрова трансформация

Размер на шрифта: A A A
Официално откриване на Европейски цифров иновационен хъб

Стара Загора и региона направиха своята сериозна заявка на висок глас и с мотивирани партньорски усилия да бъдат част от двойната зелена и цифрова трансформация на производства и процеси  – проект „SynGreDiT: Европейски цифров иновационен хъб Загоре – синергия за зелена и цифрова трансформация“ е един от 4-те одобрени за България по програма Хоризонт/Цифрова Европа на Европейската комисия. 

Официалният старт на проекта ще бъде даден на откриващото събитие „Stara Zagora Digital Table – Големият взрив“ в понеделник, 30.01.2023 г. от 10:00 ч. в Регионална библиотека  "Захарий Княжески", Амфитеатрална зала. Началото ще даде г-н Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора.

  • За участие в събитието е необходима предварителна регистрация

Основната цел на ЕЦИХ „Загоре“ е да бъде изграден ключов цифров капацитет на ниво Югоизточен район в подкрепа на регионалните промишлени екосистеми в тяхната двойна зелена и цифрова трансформация чрез фокусиране върху ключовите области на високоскоростни компютърни изчисления (HPC), обучения за надграждане на цифрови умения (DAS) и киберсигурността, инфраструктурите за данни, управлението и обработката на данни чрез предоставяне на пълния набор от услуги като ЕЦИХ през следващите 3 години.

ЕЦИХ „Загоре“, неговите партньори и транс европейската мрежа от над 150 цифрови хъба ще предоставят следните услуги:

  • Тестване преди инвестиране  - тази група услуги ще позволи иновативни, екологични и цифрови решения да бъдат тествани чрез използване на високопроизводителни изчисления (HPC) и киберсигурност за два от водещите регионални приоритета, определени в Стратегията за интелигентна специализация (SSS) - мехатроника и чисти технологии (MCT), в т. ч.  система за тестване на водород, и науки за живота и здравето (LHS), в т.ч. цифровизация на медицината и ветеринарната медицина: e-health & m-health технологии; услуги за интелигентно селско стопанство; фармацевтичната и биотехнологичната промишленост
  • Обучения за напреднали в областта на цифровите технологии– усъвършенстване на умения, необходими за създаване, управление, изпитване и анализ на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране, разработване на софтуер и приложения, управление на мрежи, машинно обучение, анализ на големи обеми от данни, интернет на нещата (IoT), киберсигурност и технология на блоковите вериги
  • Подкрепа за намиране на инвестиции - за МСП, малки предприятия със средна пазарна капитализация, стартиращи предприятия, предприемачи, обхващащи индивидуални услуги за "клиент" и открити публични събития за представяне на такива възможности, предоставени от ЕИБ, ЕБВР, финансови инструменти, схеми за безвъзмездно финансиране.
  • Създаване на мрежи и достъп до иновационни екосистеми - за МСП, малки предприятия със средна пазарна капитализация, стартиращи предприятия, предприемачи в сътрудничество с мрежата на ЕЦИХ, иновационни клъстери, академичните среди и др.

Проектът се изпълнява в широко партньорство с бизнес компании, бизнес-подкрепящи и научни организации от региона и страната. Водещ партньор е АРИР – Стара Загора. Чрез него Стара Загора и ЮИР официално са част от транс-европейската мрежа от дигитални хъбове, което отваря редица големи възможности за софтуерните компании в региона да излязат на международните пазари.

Начална дата: понеделник, 30 януари 2023

Крайна дата: понеделник, 30 януари 2023

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали