Международният младежки център в Стара Загора стартира обучение на тема „Пет стъпки за лидерство“

Размер на шрифта: A A A
Международният младежки център в Стара Загора стартира обучение на тема „Пет стъпки за лидерство“

Международният младежки център в Стара Загора стартира обучение на млади хора на тема „Пет стъпки за лидерство“. Тренингът ще се проведе в няколко модула, а участие в него могат да вземат млади хора на възраст между 15 и 29 години. До момента интерес към обучението са заявили младежи от няколко града на територията на Област Стара Загора

Обучението ще се провежда в онлайн платформата в Международния младежки център на линк: https://meet.google.com/aqp-iuad-fbc

Темите и датите на провеждане на събитието са:

- Познание за лидерство- 25 януари
- Емоционална грамотност-1 февруари
- Теория за мотивация-8 февруари
- Планиране-15 февруари
- Работа в екип-22 февруари
- Теория за предразсъдъци-27 февруари
Всички модули са с начален час 19:00 часа.

Начална дата: понеделник, 25 януари 2021

Крайна дата: събота, 27 февруари 2021

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали