Четири дни представители на национални и местни институции дискутират в Стара Загора перспективите за младежките политики

Размер на шрифта: A A A
Четири дни представители на национални и местни институции дискутират в Стара Загора перспективите за младежките политики

Националната конференция под надслов "Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове" се организира от Международен младежки център - Стара Загора по проект BGLD - 1.003-0003 "Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално" от 8 до 11 април

От 8 до 11 април в Стара Загора се провежда Национална конференция "Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове". Събитието се организира от Международен младежки център - Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 "Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи".

Националната конференция ще бъде открита на 8 април от 15.00 часа в хотел "Верея". Своите приветствия към участниците във форума ще отправят Надежда Чакърова, заместник-кмет "Образование и младежки дейности" и ръководител на проект "Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално"; Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България; Илина Мутафчиева, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към Народното събрание на Република България; Мария Василева-Вълова, ръководител на програмния оператор на програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", Весела Марева, директор на дирекция "Младежки политики" към Министерството на младежта и спорта; проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет.

В първия ден програмата предвижда провеждане на дискусионно студио: "Перспектива пред развитието на младежките центрове”, с участието на официалните гости. От 17.00 часа ще бъде проведена сесия на тема: "Качествено измерение на работата на младежките центрове на европейско ниво". На нея ще бъдат представени Младежките центрове в България, които притежават знак за качество на Съвета на Европа в България. Лектори са Моника Тодорова -Стоянова, управител на  Международен младежки център - Стара  Загора; и Мария Ангелова, образователен съветник към Общинско предприятие "Младежки център Пловдив".

Дискусионната програма от втория ден - 9 април, започва в 9.30 ч. със сесия: "Овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения: програма UPSHIFT на УНИЦЕФ". Основни лектори в нея са Елена Златанова, програмен координатор на "Младежко развитие и участие" в УНИЦЕФ, и Найден Рашков, програмен координатор на "Младежко развитие и участие" в УНИЦЕФ. Втората сесия е на тема: "Младежката политика на европейско и национално ниво. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.", с участието на д-р Лилия Еленкова, преподавател към катедра "Публична администрация" към Софийски университет. От 14.00 часа стартира панел на тема "Младежката политика на местно ниво" и "Основни елементи на младежката политика на местно ниво", с лектор Атанас Радев, председател на управителния съвет на Национален младежки форум. За ролята на младежката работа и младежките центрове в развитието на младите хора на местно ниво ще говори Стефан Георгиев,социолог, социален изследовател и обучител. От 15.00 часа е предвидена панелна дискусия с представители на местната власт, които ще коментират ролята на младежкия център за младежката политика и младежкото участие на местно ниво. В дискусията ще участват: Надежда Чакърова, заместник-кмет "Образование и младежки дейности", Община Стара Загора, Александър Владимиров, заместник-кмет "Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции", Община Враца, Владимир Трендафилов, заместник-кмет "Хуманитарни дейности", Община Добрич, Михаил Ненов, заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики", Община Бургас, Стефан Кръстев, заместник-кмет, Община Перник, Тихомир Антонов, заместник-кмет "Европейска интеграция и икономическо развитие", Община Монтана. От 17 часа стартира работен панел: "Ролята на младежкия център в младежката политика”.

Третия ден от националната конференция започва в 9.30 часа със сесия: "Ролята на Националната мрежа на младежките центрове в младежката политика на национално ниво", с лектор Радост Раданова,управител ММЦ Перник-председател на НММЦ - Международен младежки център Перник. В 9.45 часа ще се проведе първа част на работен панел: "Перспектива пред развитието на младежките центрове и младежката работа", в който ще бъдат коментирани статутът на младежките центрове; дейности и същност на работата на младежкия център; качество и стандартизиране на младежката работа; комуникация на дейността, резултати и дългосрочно въздействие от младежката работа. Втората част на работния панел продължава в 11.30 часа. От 14 часа е предвиден модул на тема: "Последващи стъпки за институционализация и  утвърждаване на младежките центрове и младежката работа". От 16 часа в третия ден започва полезно изложение на Националната мрежа на младежките центрове, в което ще се включат Младежки международен център-Бургас; Младежки център-Враца; Младежки център-Габрово; Младежки център-Добрич; Младежки център-Монтана; Международен младежки център-Перник; Общинско предприятие "Младежки център Пловдив"; Международен младежки център-Стара Загора.

Четвъртият ден на мащабния национален форум е предвиден за представяне на резултатите от конференцията в работа по групи, както и дискусия за последващи действия.

Проектът BGLD - 1.003-0003 "Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

Начална дата:

Крайна дата:

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали