Режим на кратковременно платено паркиране "Зелена зона"

Границите на „Зелена зона" и местата за кратковременно платено паркиране се определят със заповед на кмета на Община Стара Загора.

Заповед № 10-00-1416 от 02.07.2014 г.
Заповед № 10-00-2403 от 16.10.2014 г.
Заповед № 10-00-1328 от 16.06.2015 г.
Заповед № 10-00-721 от 20.04.2016 г.
Заповед № 10-00-89 от 18.01.2018 г.
Заповед № 10-00-2099 от 20.09.2019 г.

 

Режим на паркиране
в работни дни от 08:00 часа до 18:00 часа и събота от 09:00 часа до 14:00 часа

Времетраене на кратковременното паркиране
от 30 минути до 3 часа

Такса за кратковременно паркиране

Таксата за кратковременно паркиране или престой на МПС на терените общинска собственост определени като "Зелена зона" по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора е:

  • 0.50 лв. – за 30 минути;
  • 1.00 лв. – за 60 минути;
  • 1.50 лв. – за 90 минути;
  • 2.00 лв. – за 120 минути;
  • 2.50 лв. – за 150 минути;
  • 3.00 лв. – за 180 минути.

 

Заплащането става с предварително закупен от шофьора талон или изпратен SMS на номер 1342.

1. чрез Талон 

Времетраенето на кратковременното паркиране със закупен талон е не по-малко от 30 минути и не повече от 3 часа.

При паркиране на автомобил в „Зелена зона" шофьорът е длъжен да постави талон за платена такса за паркиране зад предното стъкло на автомобила така, че да се вижда добре отвън.

2. чрез SMS

Времетраенето на кратковременното паркиране с изпратен SMS е не по-малко от 1 час и не повече от 3 часа.

С един SMS се заплаща 1.00 лв. за 1 час престой в Зелена зона.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационнен номер на автомобила.

Пример: СТ 1234 СА - правилно; ST 1234 SA - неправилно.

Ако заплатеното време изтича, няколко минути преди това, гражданите ще получават съобщение да заплатят отново или да напуснат зоната. Ако го направят, времето за паркиране автоматично се удължава с още 1 час. 

 

Принудително преместване на неправилно паркирани автомобили

Принудително преместените автомобили се транспортират до паркинг, южно от бул."Никола Петков" (до СБА) и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.

За принудително преместване на неправилно паркирани превозни средства се заплаща такса в размер на 60.00 лв., а когато преместването се преустанови на място – в размер на 30.00 лв. 

За отговорно пазене в предназначено за целта място на преместеното по реда на чл. 168, ал. 1 от ЗДвП ППС се заплаща такса в размер на 2.00 лв. на час считан от момента на уведомяване на РПУ. 

Телефон 0800 157 37

 

Блокиране колелата на неправилно паркирани автомобили

За принудително задържане на неправилно паркирани ППС в границите на "Зелена зона" се заплаща такса в размер на 30.00 лв. 

Телефон 0800 157 37

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали