РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 11.03.2024

Размер на шрифта: A A A

Дневен ред

Решение № 219 от 11.03.2024 г. относно: Изменение на Решение № 2831 от Протокол № 62 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 26.10.2023 г.

Решение № 220 от 11.03.2024 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността управител на Диагностично консултативен център – I Стара Загора“ ЕООД

Решение № 221 от 11.03.2024 г. относно: Откриване на процедура по чл. 68е от ЗСВ за попълване на списъка на съдебни заседатели до първоначално определения брой от 40 съдебни заседатели за РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, мандат 2024 г. – 2028 г.,  определяне правила за нейното провеждане и създаване на временна комисия за провеждане на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели.

Поименно гласуване по точките от Дневен ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали