РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 57 ОТ 18.07.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2637 от 18.07.2023 г. относно: Обявяване за незаконосъобразно Решение № 2579, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

 

Решение № 2638 от 18.07.2023 г. относно: Обявяване за незаконосъобразно Решение № 2580, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център - I  Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали