РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 55 ОТ 01.06.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2571 от 01.06.2023 г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“

 

Решение № 2572 от 01.06.2023 г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни 2023 г.(четвъртък) от 11.00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред

 

Решение № 2573 от 01.06.2023 г. относно: Изменение на Решение № 2523 по Протокол №54/23.05.2023 г. от извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 23 май 2023 година.

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали