РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 51 ОТ 14.03.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2344 от 14.03.2023г. относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 2345 от 14.03.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене 

 

Решение № 2346 от 14.03.2023г. относно: Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали