РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 05.01.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2220 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДЖИСОЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

 

Решение № 2221 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ДИПРОЕЛ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала централа, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

 

Решение № 2222 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕН ЕЙ СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

 

Решение № 2223 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ЕНТАЛПИЯ“ ООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

 

Решение № 2224 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „ИНТИ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

 

Решение № 2225 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „БЕНКОВСКИ СОЛАР“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.581 – частна общинска собственост

 

Решение № 2226 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „РА ИНЖЕНЕРИНГ“ООД, за изграждане на фотоволтаични електроцентрали, върху поземлени имоти – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите

 

Решение № 2227 от 05.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на „РАНИ ЗИМ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, върху поземлени имоти с идентификатори: 35515.115.71 и 35515.115.72, находящи се в землището на с. Калояновец – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите

 

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали