Решения от Протокол № 2 от 14.11.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 3 от 14.11.2019 г. относно: Създаване на Постоянни комисии при общински съвет Стара Загора мандат 2019-2023 г. и определяне числеността и състава на всяка комисия.

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Горещ телефон
за сигнали