Решения от Протокол № 2 от 12.11.2015

Размер на шрифта: A A A

 

Решение №4 от 12.11.2015 195.96 KB относно: Създаване на Постоянни комисии при Общински съвет Стара Загора, мандат 2015-2019г.и определяне числеността и състава на всяка комисия.

Решение №5 от 12.11.2015 206.79 KB относно :Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали