Решения от Протокол № 1 от 05.11.2015

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 1 от 05.11.2015 198.96 KB относно: Избор на Председател на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2 от 05.11.2015 204.8 KB относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 3 от 05.11.2015 212.73 KB относно: Създаване Временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали