РЕШЕНИE ОТ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 12.10.2021

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1306 от 12.10.2021г относно: Приемане на Декларация за бъдещето на МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“

 

Поименно гласуване по точката от Заседание 27

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали