Решения мандат 2019-2023


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 27.05.2021

Решение № 978 от 27.05.2021 г. относно: Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД –II четене   Решение № 979 от 27.05.2021 г. относно:…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 29.04.2021

Решение № 904 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на второ четене изменението в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора, прието на първо четене с РЕШЕНИЕ № 835 по ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Общински съвет…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 25.03.2021

Решение № 834 от 25.03.2021 г. относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1045 от…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 25.02.2021

Решение № 763 от 25.02.2021 г. относно: Приемане на бюджета за 2021 година на Община Стара Загора Приложения 1-46 Решение № 764 от 25.02.2021 г. относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 28.01.2021

  Решение № 708 от 28.01.2021г. относно Приемане  на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора – второ четене  Решение № 709 от 28.01.2021г. относно Промяна в крайния срок на погасяване на съществуващ дългосрочен общински дълг при запазване на останалите параметри в…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 17.12.2020

Решение № 664 от 17.12.2020г. относно Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора – второ четене Приложение 1 Решение № 665 от 17.12.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 26.11.2020

Решение № 626 от 26.11.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене   Решение № 627 от 26.11.2020г. относно Проект на „Наредба за условията и реда за…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 29.10.2020

  Решение № 580 от 29.10.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. – второ четене. Решение №…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 24.09.2020

Решение № 511 от 24.09.2020 г. относно: Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. – първо четене. Решение №…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 30.07.2020

Решение № 430 от 30.07.2020 г. относно: Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – второ четене Решение № 431 от 30.07.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали