Решения мандат 2019-2023


РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 35 ОТ 02.03.2022

Решение №1570 от 02.03.2022г. относно: Предоставяне базата на Международен младежки център – Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 19, при необходимост за безвъзмездно настаняване на украински граждани Решение №1571от 02.03.2022г. относно: Вземане на решение предоставяне на дарение в полза на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 34 ОТ 24.02.2022

Решение № 1509 от 24.02.2022г относно: Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – второ четене Приложения 1-5 Решение № 1510 от 24.02.2022г относно: Допълнение в ПРАВИЛНИКА за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 32 ОТ 27.01.2022

Решение №1465 от 27.01.2022г. относно: Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – първо четене Приложение 1 Решение №1466 от 27.01.2022г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год. Приложение 1 Решение №1467 от…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 16.12.2021

  Решение № 1404 от 16.12.2021г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2022г.   Приложение   Решение № 1405 от 16.12.2021г. относно: Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кметове на кметства при Община Стара Загора.   Решение № 1406 от 16.12.2021г. относно: Промяна числеността на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ 25.11.2021

Решение № 1356 от 25.11.2021г. относно:  Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2021 година Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3   Приложение 4   Решение № 1357 от 25.11.2021г. относно: Удължаване на срока за погасяване на…

РЕШЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 29 ОТ 18.11.2021

Решение № 1355 от 18.11.2021г. относно: Вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно управление на Музей „Литературна Стара Загора“, за срок от 10 години на недвижим имот – публична общинска собственост, с площ 545 кв.м., съгласно приложена ситуация към одобрен от ЕСУТ проект, представляващ пешеходно пространство, заключено между източната фасада…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 28 ОТ 28.10.2021

Решение № 1307 от 28.10.2021г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 година Приложение 1, Приложение 2 , Приложение 3 Решение № 1308 от 28.10.2021г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности…

РЕШЕНИE ОТ ПРОТОКОЛ № 27 ОТ 12.10.2021

Решение № 1306 от 12.10.2021г относно: Приемане на Декларация за бъдещето на МИННО-ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК“   Поименно гласуване по точката от Заседание 27

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали