Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 6 от 28.01.2016

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 5 от17.12.2015

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 3 от 26.11.2015

относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация Стара Загора и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности. относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на проект…

Решения от Протокол № 4 от 04.12.2015

  относно : Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решения от Протокол № 2 от 12.11.2015

  относно: Създаване на Постоянни комисии при Общински съвет Стара Загора, мандат 2015-2019г.и определяне числеността и състава на всяка комисия. относно :Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на…

Решения от Протокол № 1 от 05.11.2015

   относно: Избор на Председател на Общински съвет Стара Загора.    относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет Стара Загора.    относно: Създаване Временна комисия за актуализиране на Правилника за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали