Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 6 от 28.01.2016

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 5 от17.12.2015

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински…

Решения от Протокол № 3 от 26.11.2015

относно: Приемане на нова структура на Общинска администрация Стара Загора и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности. относно: Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на проект…

Решения от Протокол № 4 от 04.12.2015

  относно : Избор на временен управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решения от Протокол № 2 от 12.11.2015

  относно: Създаване на Постоянни комисии при Общински съвет Стара Загора, мандат 2015-2019г.и определяне числеността и състава на всяка комисия. относно :Определяне на работното време и възнаграждението на Председателя на…

Решения от Протокол № 1 от 05.11.2015

   относно: Избор на Председател на Общински съвет Стара Загора.    относно: Избор на заместник-председатели на Общински съвет Стара Загора.    относно: Създаване Временна комисия за актуализиране на Правилника за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали