Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 17 от 22.12.2016

 относно:Финансова помощ за реставрацията на стенопис на манастирския храм “Св.Вмчк.Теодор Тирон“ – Аязмото, гр Стара Загора и малък храм „Света Богородица“ при Затвора - Стара Загора относно:Приемане на декларация против изграждането…

Решения от Протокол № 16 от 24.11.2016

 относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. относно:Таксиметров превоз…

Решения от Протокол № 15 от 27.10.2016

 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене. относно:…

Решения от Протокол № 13 от 29.09.2016

 относно: Изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка и на съответния ПУП за парка. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на…

Решения от Протокол № 12 от 28.07.2016

 относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене относно: Приемане…

Решения от Протокол № 11 от 30.06.2016

 относно: Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за…

Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

 относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене. относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора –…

Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

 относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора…

Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене. относно:Допълнение и изменение на Наредбата…

Решения от Протокол № 7 от 25.02.2016

относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене относно: Програма за управление…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали