Решения мандат 2015-2019


Решения от Протокол № 17 от 22.12.2016

 относно:Финансова помощ за реставрацията на стенопис на манастирския храм “Св.Вмчк.Теодор Тирон“ – Аязмото, гр Стара Загора и малък храм „Света Богородица“ при Затвора - Стара Загора относно:Приемане на декларация против изграждането…

Решения от Протокол № 16 от 24.11.2016

 относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. относно:Таксиметров превоз…

Решения от Протокол № 15 от 27.10.2016

 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметове и сдружения на граждани – второ четене. относно:…

Решения от Протокол № 13 от 29.09.2016

 относно: Изменение на Общия устройствен план на гр. Стара Загора в частта на парк/кв. Бедечка и на съответния ПУП за парка. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на…

Решения от Протокол № 12 от 28.07.2016

 относно: Приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – второ четене относно: Приемане…

Решения от Протокол № 11 от 30.06.2016

 относно: Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за…

Решения от Протокол № 10 от 26.05.2016

 относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене. относно:Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора –…

Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

 относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора…

Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

 относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене. относно:Допълнение и изменение на Наредбата…

Решения от Протокол № 7 от 25.02.2016

относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене относно: Програма за управление…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали