Решения от Протокол № 49 от 27.10.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение №2086 135.57 KB относно: Избор на временен управител на общинското търговско дружество "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Решение №2087 208.79 KB относно : Избор на прокурист на "Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора" ЕООД

Горещ телефон
за сигнали