Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 9 от 31.05.2012

  относно:Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – второ четене. относно: Наредба за…

Решения от Протокол № 8 от 26.04.2012

относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Приемане на Наредба за реда и условията за издаване…

Решения от Протокол № 7 от 29.03.2012

относно: Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – първо четене. относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните…

Решения от Протокол № 6 от 16.02.2012

относно: Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене. относно: Отчет за изпълнението на бюджета на община…

Решения от Протокол № 5 от 26.01.2012

 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене. …

Решения от Протокол № 1 от 07.11.2011

   относно: Избор на Председател на Общинския съвет относно: Избор на заместник-председатели на Общинския съвет относно: Създаване на Временна комисия за актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Решения от Протокол № 3 от 24.11.2011

  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2011 г.   относно: Спешни и неотложни ремонти на учебни, детски и социални заведения    относно: Дарение на…

Решения от Протокол № 4 от 22.12.2011

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене  относно: Наредба за изменение и допълнение на…

Горещ телефон
за сигнали