Решения мандат 2011-2015

Решения от Протокол № 39 от 18.12.2014

    Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от…

Решения от Протокол № 38 от 27.11.2014

    Относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година вътрешни компенсирани промени в разходната част и промяна в инвестиционната програма за 2014 година.    Относно: Актуализирана бюджетна…

Решения от Протокол № 37 от 30.10.2014

  Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.   Относно: Правилник…

Решения от Протокол № 36 от 11.09.2014

  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"   относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2014 година…

Решения от Протокол № 35 от 31.07.2014

   относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора – първо четене  относно: Промяна в…

Решения от Протокол № 34 от 19.06.2014

   относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.  относно: Наредба за…

Решения от Протокол № 33 от 29.05.2014

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене  относно: Приемане на…

Решения от Протокол № 32 от 16.04.2014

   относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.  относно: Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора…

Решения от Протокол № 31 от 27.03.2014

   относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2015 – 2017г.  относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Интегриран воден проект за Стара Загора"…

Решения от Протокол № 30 от 13.02.2014

   относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене  относно: Промяна на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали