Протокол № 58 от 31.08.2011

Размер на шрифта: A A AРешение № 1308 от 31.08.2011  150.25 KB относно: Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора за кандидатстване по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт", Схема „Подкрепа за интегриран градски транспорт в 5-те големи града"
 
Решение № 1309 от 31.08.2011  276.12 KB относно: Промяна в инвестиционната програма на община Стара Загора за 2011 година

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали