Протокол № 2 от 14/16.11.2007

Размер на шрифта: A A A


Решение № 3 от 14/16.11.2007  131.31 KB относно: Избор на ВрК за промяна Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Стара Загора 

Решение № 4 от 14/16.11.2007  124.98 KB относно: Регистрация на групите

Решение № 5 от 14/16.11.2007  129.96 KB относно: Обсъждане въпроса кой да бъде ВрИ длъжността кмет на Община Стара Загора

Решение № 6 от 14/16.11.2007  144.14 KB относно:Избор на председател, зам.председатели и членове на ПК

Горещ телефон
за сигнали