Решения мандат 2007-2011

Протокол № 51 от 27.01.2011

 относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -първо четене относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за…

Протокол № 52 от 17.02.2011

 относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правoтo на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -второ четене    относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на…

Протокол № 53 от 31.03.2011

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти - общинската собственост – първо четене.    относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда…

Протокол № 55 от 26.05.2011

 относно: Одобряване на проект за актуализация на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии и приложените план – схеми към него – окончателен проект; Директивна план – схема…

Протокол № 54 от 29.04.2011

относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68970.502.92, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.…

Протокол № 60 от 18.10.2011

  относно: Присъждане на награда „Икар"  относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на имот-публична държавна собственост – Култов комплекс „Ески джамия" относно: Преименуване на парк „Бедечка" в парк „Загорка" относно:  Определяне коефициент на редукция…

Протокол № 59 от 20.09.2011

  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"  относно: Присъждане на наградата „Стара Загора"  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и…

Протокол № 58 от 31.08.2011

относно: Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора за кандидатстване по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт" по Оперативна…

Протокол № 57 от 28.07.2011

относно: Приемане на Декларация относно Изопачаване на историческата действителност и обидни изказвания по адрес на Митрополит Методий Кусев от Председателя на „Шалом" Максим Бенвенисти. относно: Приемане на Наредба за обществения ред при…

Протокол № 56 от 30.06.2011

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.    относно: Наредба за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали