Решения мандат 2007-2011

Протокол № 51 от 27.01.2011

 относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -първо четене относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за…

Протокол № 52 от 17.02.2011

 относно: Приемане на Наредба за реда за упражняване правoтo на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества -второ четене    относно: Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на…

Протокол № 53 от 31.03.2011

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемните цени на недвижимите имоти - общинската собственост – първо четене.    относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда…

Протокол № 55 от 26.05.2011

 относно: Одобряване на проект за актуализация на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии и приложените план – схеми към него – окончателен проект; Директивна план – схема…

Протокол № 54 от 29.04.2011

относно: Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68970.502.92, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.…

Протокол № 60 от 18.10.2011

  относно: Присъждане на награда „Икар"  относно: Предоставяне безвъзмездно право на управление на имот-публична държавна собственост – Култов комплекс „Ески джамия" относно: Преименуване на парк „Бедечка" в парк „Загорка" относно:  Определяне коефициент на редукция…

Протокол № 59 от 20.09.2011

  относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора"  относно: Присъждане на наградата „Стара Загора"  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и…

Протокол № 58 от 31.08.2011

относно: Разработване на пакет документи, насочени към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора за кандидатстване по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт" по Оперативна…

Протокол № 57 от 28.07.2011

относно: Приемане на Декларация относно Изопачаване на историческата действителност и обидни изказвания по адрес на Митрополит Методий Кусев от Председателя на „Шалом" Максим Бенвенисти. относно: Приемане на Наредба за обществения ред при…

Протокол № 56 от 30.06.2011

  относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.    относно: Наредба за…

Горещ телефон
за сигнали