Решения мандат 2007-2011

Протокол № 41 от 24.06.2010

относно: Обсъждане на декларация на Клуб на етническите общности в Стара Загора и приемане на решение за осъждане неонациски прояви. относно: Промяна в състава на НС на ОбАП. относно: Промяна състава и числеността…

Протокол № 42 от 29.07.2010

  относно: Приемане на декларация до Министъра на здравеопазването и МС относно създаване на високотехнологична болница в Стара Загора  относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Стара Загора недвижим имот - публична…

Протокол № 43 от 19.08.2010

относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2010 г.   относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2010 г. относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания…

Протокол № 44 от 30.09.2010

относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора".  относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара…

Протокол № 46 от 28.10.2010

относно: Присъждане на литературна награда „Николай Лилиев".   относно: Присъждане на награда „Икар". относно: Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаването в Община Стара Загора. относно: Наредба за допълнение…

Протокол № 48 от 02.12.2010

относно: Промяна на предназначението на имоти-публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора"  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора…

Протокол № 49 от 21.12.2010

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Наредба за…

Горещ телефон
за сигнали