Решения мандат 2007-2011

Протокол № 41 от 24.06.2010

относно: Обсъждане на декларация на Клуб на етническите общности в Стара Загора и приемане на решение за осъждане неонациски прояви. относно: Промяна в състава на НС на ОбАП. относно: Промяна състава и числеността…

Протокол № 42 от 29.07.2010

  относно: Приемане на декларация до Министъра на здравеопазването и МС относно създаване на високотехнологична болница в Стара Загора  относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Стара Загора недвижим имот - публична…

Протокол № 43 от 19.08.2010

относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2010 г.   относно: Актуализация на бюджета на Община Стара Загора за 2010 г. относно: Пререгистрация на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания…

Протокол № 44 от 30.09.2010

относно: Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора".  относно: Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара…

Протокол № 46 от 28.10.2010

относно: Присъждане на литературна награда „Николай Лилиев".   относно: Присъждане на награда „Икар". относно: Избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаването в Община Стара Загора. относно: Наредба за допълнение…

Протокол № 48 от 02.12.2010

относно: Промяна на предназначението на имоти-публична общинска собственост за изграждане на обект „Регионално съоръжение за третиране на отпадъците за регион Стара Загора"  относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора…

Протокол № 49 от 21.12.2010

относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.   относно: Наредба за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали