Решения мандат 2007-2011

Протокол № 11 от 29.05.2008

относно: Информация от инж. Румен Райков, управител на „ВиК" ЕООД – Стара Загора за работата на Дружеството по реконструкцията на водопроводната мрежа на територията на гр. Стара Загора и населените места…

Протокол № 12 от 16.06.2008

  относно: Вземане на решение за допускане на поправка в протокола от заседанието на Общински съвет – Стара Загора от 29.05.2008 година.   относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение…

Протокол № 13 от 26.06.2008

Питания.   относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация. – /продължение на предложението от заседание 11 от 29.05.2008г./ относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета /първо…

Протокол № 14 от 24.07.2008

относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.   относно: Наредба за рекламната дейност на…

Протокол № 15 от 18.09.2008

 относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в бюджетните дейности и определяне на основните месечни заплати на Кмет на община и кметства (населени места)…

Протокол № 17 от 30.10.2008

относно: Полагане на клетва на новия общински съветник  относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора" /посмъртно/ на Христина Морфова по случай 120 години от нейното рождение. относно: Удостояване със званието „Почетен…

Протокол № 18 от 20.11.2008

относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по Законност и Имоти и стопанска политика   относно: Доклад на Временната комисия за установяване на фактическото и правно състояние на рекламно информационните съоръжения, разположени…

Протокол № 19 от 27.11.2008

относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани – първо четене   относно: Правилник за организацията и дейността…

Протокол № 20 от 18.12.2008

относно: Предложение относно участие на Община Стара Загора като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион. относно: Трансформиране на капиталови разходи за закупуване на тролеи в общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД…

Горещ телефон
за сигнали