Решения мандат 2007-2011

Протокол № 11 от 29.05.2008

относно: Информация от инж. Румен Райков, управител на „ВиК" ЕООД – Стара Загора за работата на Дружеството по реконструкцията на водопроводната мрежа на територията на гр. Стара Загора и населените места…

Протокол № 12 от 16.06.2008

  относно: Вземане на решение за допускане на поправка в протокола от заседанието на Общински съвет – Стара Загора от 29.05.2008 година.   относно: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение…

Протокол № 13 от 26.06.2008

Питания.   относно: Избор на Изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация. – /продължение на предложението от заседание 11 от 29.05.2008г./ относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета /първо…

Протокол № 14 от 24.07.2008

относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2008г. и промяна в поименния списък на обектите за строителство и основен ремонт.   относно: Наредба за рекламната дейност на…

Протокол № 15 от 18.09.2008

 относно: Утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала в бюджетните дейности и определяне на основните месечни заплати на Кмет на община и кметства (населени места)…

Протокол № 17 от 30.10.2008

относно: Полагане на клетва на новия общински съветник  относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Стара Загора" /посмъртно/ на Христина Морфова по случай 120 години от нейното рождение. относно: Удостояване със званието „Почетен…

Протокол № 18 от 20.11.2008

относно: Промяна в съставите на Постоянните комисии по Законност и Имоти и стопанска политика   относно: Доклад на Временната комисия за установяване на фактическото и правно състояние на рекламно информационните съоръжения, разположени…

Протокол № 19 от 27.11.2008

относно: Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на граждани – първо четене   относно: Правилник за организацията и дейността…

Протокол № 20 от 18.12.2008

относно: Предложение относно участие на Община Стара Загора като съучредител в Сдружение на общините от Югоизточен регион. относно: Трансформиране на капиталови разходи за закупуване на тролеи в общинското дружество „Тролейбусни превози" ЕООД…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали