Решения мандат 2007-2011

Протокол № 5 от 31.01.2008

  ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО ОТ 13.12.2007 г.9.00 часа Т.27 - Избор на представители от общински съветници в комисията за провеждане на конкурс за възлагане превоз на пътници по линиите от…

Протокол № 1 от 14.11.2007

 относно: Полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА от новоизбраните общински съветници, Кмета на Общината и Кметовете на кметства в Община Стара Загора.   относно: Избор на Председател на Общинския…

Протокол № 2 от 14/16.11.2007

 относно: Избор на ВрК за промяна Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Стара Загора  относно: Регистрация на групите относно: Обсъждане въпроса кой да бъде ВрИ длъжността кмет на Община…

Протокол № 3 от 07.12.2007

 относно: Полагане на клетва от Кмета на Община Стара Загора – проф. Светлин Танчев и от кмета на село Змейово – Никола Пеев.

Протокол № 4 от 13.12.2007

 относно: Изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2007 г.   относно: Приемане на план-сметка за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2008 г. на Община Стара Загора относно:…

Протокол № 6 от 31.01.2008

 относно: Полагане на клетва от новите общински съветници.  относно: Информация за снегопочистването на територията на Община Стара Загора. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Протокол № 7 от 21.02.2008

   относно: Полагане клетва от Галин Николаев Михайлов.  относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги територията на…

Протокол № 8 от 28.02.2008

относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2007 година и проект за бюджет за 2008 година.   относно: Отчет за дейността на Общинска агенция за приватизация за периода…

Протокол № 9 от 27.03.2008

 относно: Полагане на клетва от новия общински съветник.  относно: Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи на територията на Община Стара Загора./второ четене/. относно: Приемане на отчет за дейността на Община…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали