РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 27.05.2021

Решение № 978 от 27.05.2021 г. относно: Приемане на Наредба за реда и условията за пътуване с обществен градски и междуселищен транспорт по основни автобусни и тролейбусни линии на територията на Община Стара Загора, изпълнявани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД –II четене   Решение № 979 от 27.05.2021 г. относно:…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 21 ОТ 29.04.2021

Решение № 904 от 29.04.2021 г. относно: Приемане на второ четене изменението в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено  дете на територията на община Стара Загора, прието на първо четене с РЕШЕНИЕ № 835 по ПРОТОКОЛ №20 от заседание на Общински съвет…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 25.03.2021

Решение № 834 от 25.03.2021 г. относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1045 от…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 19 ОТ 25.02.2021

Решение № 763 от 25.02.2021 г. относно: Приемане на бюджета за 2021 година на Община Стара Загора Приложения 1-46 Решение № 764 от 25.02.2021 г. относно: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 18 ОТ 28.01.2021

  Решение № 708 от 28.01.2021г. относно Приемане  на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора – второ четене  Решение № 709 от 28.01.2021г. относно Промяна в крайния срок на погасяване на съществуващ дългосрочен общински дълг при запазване на останалите параметри в…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 17.12.2020

Решение № 664 от 17.12.2020г. относно Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора – второ четене Приложение 1 Решение № 665 от 17.12.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 16 ОТ 26.11.2020

Решение № 626 от 26.11.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене   Решение № 627 от 26.11.2020г. относно Проект на „Наредба за условията и реда за…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 15 ОТ 29.10.2020

  Решение № 580 от 29.10.2020г. относно Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. – второ четене. Решение №…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 24.09.2020

Решение № 511 от 24.09.2020 г. относно: Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. – първо четене. Решение №…

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 13 ОТ 30.07.2020

Решение № 430 от 30.07.2020 г. относно: Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – второ четене Решение № 431 от 30.07.2020 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора /приета от…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали