Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

Размер на шрифта: A A A

Регистър на разпоредителните сделки с общинска собственост

 

1 Учредяване право на строеж регистър
2 Учредяване право на пристрояване или надстрояване регистър
3 Учредяване право на ползване регистър
4 Продажба на жилища регистър
5
Продажба при учредено право на строеж
регистър
6 Продажба чрез търг или конкурс регистър
7 Прекратяване на съсобственост регистър
8 Делби регистър
9 Дарения регистър
10 Замени регистър
11 Прекратяване на съсобственост чрез замяна регистър
12 Имоти придобити от Община Стара Загора чрез  дарение регистър
13 Имоти придобити от Община Стара Загора чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост регистър
14 Имоти придобити от Община Стара Загора чрез покупко - продажба регистър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали