Публичен регистър за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол

Размер на шрифта: A A A

Публичен регистър за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол на община Стара Загора

Публичен регистър - Партида A

с данни за дружеството с общинско участие в капитала

A1 100% от дяловете на капитала на „Автобусни превози" ЕООД, гр.Стара Загора

 

Публичен регистър - Партида B

с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД

В1 Обект за стопанска дейност /обособен обект №2 от бивша автогара/, с.Ягода
В2 Обект за стопанска дейност /обособен обект №4 от бивша автогара/, с.Ягода
В3 Обект за стопанска дейност /бивш кафе-клуб/, гр.Стара Загора, ул."Тодор Пъндев" №1
В4 Обект за търговска дейност/бивш бръснарски салон/, гр.Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ №161
В5 Обект за търговска дейност /обособен обект №1 от бивша автогара/, с.Ягода
В6 Обект за търговска дейност /бивш зеленчуков магазин/, гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" №138
В7 Комплекс "Загорка", гр.Стара Загора
В8 Общински нежилищен имот /бивша аптека/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №161
В9 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1168 /№1/
В10 Общински нежилищен имот /бивш магазин/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №238
В11 Общински нежилищен имот /бивш офис “Газоснабдяване”/, гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №52
В12 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1167,1168 /№2/
В13 Общински нежилищен имот /бивш Социален патронаж/, гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" №26
В14 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ І-5223 /Такси "142"/
В15 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ V-5223 /Такси "142"/
В16 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VI-5223 /Такси "142"/
В17 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VII-5223 /Такси "142"/
В18 Общински нежилищен имот /обособен дял №3 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В19 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ IX-5223
В20 Общински нежилищен имот /бивша автобаза/, с.Опан, кв.22, УПИ VII
В21 Общински нежилищен имот /бивша сладкарница/, гр.Стара Загора, ул."Пазарска" №31
В22 Общински нежилищен имот /обособен обект “Кухненски блок”/, гр.Стара Загора, ул."Петър Парчевич" №55
В23 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С.Раковски" №54, кв.62, пл.№1167 /№4/
В24 Общински нежилищен имот /бивш клуб/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №238
В25 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул."Георги С. Раковски" №54, кв.62, пл.№1167, /№3/
В26 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ VІІІ-5223
В27 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ X-5223
В28 Общински нежилищен имот /бивша баня/, с.Ракитница
В29 Общински нежилищен имот /обособен дял №2 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В30 Общински нежилищен имот /обособен дял №4 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В31 Общински нежилищен имот /бивша административна сграда на “Верея Автотранспорт” ЕООД/, гр.Стара Загора, бул."Славянски"№45
В32 Общински нежилищен имот /обособена част от бивше БКС/, гр.Стара Загора, ПИ 2235
В33 Общински нежилищен имот /обособен дял №1 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В35 Общински нежилищен имот /обособен дял №6 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В36 Общински нежилищен имот /обособен дял №7 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В37 Общински нежилищен имот /обособен дял №8 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В38 Общински нежилищен имот /обособен дял №9 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В39 Общински нежилищен имот /обособен дял №10 от бивш склад на ТК “Слънце”/, гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" №53
В40 Общински нежилищен имот /обособена част от бивше БКС/, гр.Стара Загора, ПИ 1236
В41 Общински нежилищен имот /бивша автогара/, с.Старозагорски минерални бани, кв.18 Б, УПИ ІІ
В42 Общински нежилищен имот /бивш магазин за месо/, гр.Стара Загора, кв.331 "Казански", пл.№4572
В43 Общински нежилищен имот /бивше кметство/, с.Хрищени, кв.4, УПИ ІІІ, пл.№1
В44 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1
В45 Общински нежилищен имот /обособен обект №5 от бивша автогара/, с.Ягода
В46 Общински нежилищен имот /обособен обект №6 от бивша автогара/, с.Ягода
В47 Общински нежилищен имот /обособен обект №7 от бивша автогара/, с.Ягода
В48 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Колена, кв.20, УПИ І
В49 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.14"г" "Индустриален", УПИ Іобщ
В50 Общински нежилищен имот /обособена част от БКС-бивш свинарник/, гр.Стара Загора, ПИ-2237
В51 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ VІ-542
В52 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ VІI-542
В53 Общински нежилищен имот /бивша детска ясла/, с.Хан Аспарухово, кв.12, УПИ І
В54 Общински нежилищен имот /бл 67-бивш стол и общежитие/, гр.Раднево, ул."Димитър Благоев" №4
В55 Общински нежилищен имот /бивша художествена галерия/, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №110
В56 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.6 "Индустриален", УПИ ІV-5223 /Такси „142”/
В57 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.3мейово, кв.3, УПИ VII 232
В58 Общински нежилищен имот /двуетажна сграда северен павилион/, с.Старозагорски минерални бани
В59 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.607 "Три чучура-север", УПИ ІV
В60 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.653 "Железник", УПИ VІІ общ.
В61 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, кв.43 "Голиш", УПИ ІХ542
В62 Общински нежилищен имот /магазин №1/, гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" №45
В63 Общински нежилищен имот /склад №3„а”/, гр.Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №136
В64 Общински нежилищен имот /Печатница „М.Станев и в-к „Септември”/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №59,ет.ІІІ, кв.47, УПИ II
В65 100% от дяловете на капитала „Автобусни превози" Стара Загора
В66 Общински нежилищен имот /бивше котелно/, гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №52
В67 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Калояновец, кв.20 "а", УПИ ІV
В68 Общински нежилищен имот /обособен обект №3 от бивша автогара/, с.Ягода
В69 Общински нежилищен имот /обособен дял от бивша автобусна спирка/, с.Тулово, кв.62, УПИ ІІ-526
В70 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Лозен, кв.16, УПИ VІ125
В71 Общински нежилищен имот /бивше котелно-дял II/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1, 68850.505.294.2.9
В72 Общински нежилищен имот /бивше котелно-дял I/, гр.Стара Загора, бул."Славянски" №1, 68850.505.294.2.8
В73 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Елхово, кв.15, УПИ VІ-113
В74 Общински нежилищен имот /бивш клуб и магазин/, с.Загоре, кв.10, УПИ III, дял II от пл.№358
В75 Общински нежилищен имот /бивша сладкарница/, с.Загоре, кв.10, УПИ III, дял I от пл.№358
В76 Общински нежилищен имот /бивша окръжна болница/, с.Хан Аспарухово, кв.12, УПИ IХ-255
В77 Общински нежилищен имот /бивш обор и навес/, с.Дълбоки, кв.68, УПИ XIII
В78 Общински нежилищен имот /бивша ЦДГ/, с.Кирилово, кв.12, УПИ V-256
В79 Общински нежилищни имоти /бивш социален патронаж/, с.Казанка, кв.20, пл. 380 и 383
В80 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Ловец, кв.37, УПИ І131
В81 Общински нежилищен имот /бивша фурна/, с.Оряховица, кв.20, УПИ IІІ, пл.№133
В82 Общински нежилищен имот /склад/, гр.Стара Загора, ул.„Христина Морфова” №1, 68850.513.141
В83 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Михайлово, кв.20, УПИ І
В84 Общински нежилищен имот /магазин/, гр.Стара Загора, бул„М.М.Кусев” №5, 68850.505.252.7.3
В85 Общински нежилищен имот /бивша детска градина/, с.Арнаутито, кв.38, УПИ ХХІІІобщ
В86 Общински нежилищен имот /кафе-аперитив/, гр.Стара Загора, бул.„Руски” №5, 68850.505.105.1.1
В87 Общински нежилищен имот /бивше училище/, с.Старозагорски бани, 68970.502.419
В88 Общински нежилищен имот, с.Старозагорски бани, 68970.502.92
В89 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, ул.„Ген.Гурко” №32-34, 68850.505.149
В90 Общински нежилищен имот /бивша баня/, с.Дълбоки, кв.39, УПИ V-за стопанска дейност
В91 Общински нежилищен имот /старо училище/, с.Стрелец, кв.1, УПИ ІІ, пл.№108
В92 Общински нежилищен имот /офис/, гр.Стара Загора, ул.“Св. Княз Борис" №90, 68850.503.1023.1.1
В93 Общински нежилищен имот /магазин/, гр.Стара Загора, кв.426, „Самара-3", 68850.519.19.4
В94 Общински нежилищен имот /кафе-аперитив/, гр.Стара Загора, кв.426в „Самара-3”, 68850.519.19.1, 68850.519.19.5, 68850.519.19.6
В95 Общински нежилищен имот /бивша ЦДГ №49/, с.Пшеничево, кв.19, УПИ VІІ
В96 Общински нежилищен имот /бивша фурна/, с.Горно Ботево, кв.28, УПИ XVII
В97 Общински нежилищен имот за стопански цели, гр.Стара Загора, бул."М.М.Кусев" №9
B98 Общински нежилищен имот /животновъдна ферма/, с.Малко Кадиево, местност "Балталъка", имот №000117
B99 Общински нежилищен имот за стопански цели, с.Остра могила, местност "Юрта", имот №084011
B100 Общински нежилищен имот /самостоятелен обект в сграда/, гр.Стара Загора, ул."Ген.Столетов" №149, 68850.513.521.3.49

 

Публичен регистър - Партида C

с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

С1 "Ремонтстрой" ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий" № 82 А
С2 Ресторант "Езерото", гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" № 60
С3 Магазин, гр.Стара Загора, ул."Иван Вазов" № 13
С4 Кафе-аперитив "Лебед", гр.Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий" № 62
С5 Комплекс магазини и кафе-аперитив, гр.Стара Загора, ул."Иван Вазов" № 5
С6 Ресторант "Лебед", гр.Стара Загора, ул."Св.Отец Паисий" № 62
С7 Дърводелски цех, с.Малко Тръново, община Чирпан
С8 60% от акциите на “Самара-ХС“ ЕАД, гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 62
 С9 20% от акциите на “Самара-ХС“ ЕАД (пакет № 2), гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 62
С10 7 566 бр. акции на “Самара-ХС“ ЕАД (пакет № 3), гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 62
С11  “Свежест” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Калояновско шосе”№ 1
С12  80% от акциите на “Тракия-Загоре” ЕАД, гр.Стара Загора
С13  ”Труд” ЕООД, гр.Стара Загора, парк “Бедечка”
С14  80 % от дяловете на “Чистота” ЕООД, гр.Стара Загора
С15 20 % от дяловете на “Чистота” ЕООД, гр.Стара Загора
С16 Профилакториум, с.Старозагорски минерални бани
С17 Ресторант “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец
С18 Магазин, гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 92
С19 ”Загорски строител” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис І” № 93
С20 80% от дяловете на „Благоустройство” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.„Св. Патриарх Евтимий” № 91А
С21 20% от дяловете на „Благоустройство” ЕООД, гр.Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 91А 

С22

Обект за стопанска дейност /бивша баня/, гр.Стара Загора, кв.”Лозенец”
С23 Сграда, с.Старозагорски минерални бани
С24 Магазин, гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 106
С25 Магазин, гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 117
С26 Цех "Наслада”, гр.Стара Загора, ул.”Радецки” № 4, кв.”Ремиза”
С27 Магазин, гр.Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев” № 9
С28 Хотел “Берое”, гр.Стара Загора
С29 Парцел № 1234 в землището на гр.Стара Загора
С30 Парцел № 1235 в землището на гр.Стара Загора
С31 Обект за стопанска дейност, гр.Стара Загора, пл.№ 2327, кв.149
С32 Обособена част сладкарница “Стадиона”, гр.Стара Загора, ул.”Августа Траяна” №1
С33 Цех за луксозни и хлебни изделия, гр.Стара Загора, кв.”Три чучура-център” № 40 
С34 Търговски обект, гр.Стара Загора, бул.”Руски” № 16 
С35 Кафе-аперитив, гр.Стара Загора, бул.”Руски” № 3
С36 Сладкарница “Траяна”, гр.Стара Загора, кв.„Три чучура”
С37 Бивш автопарк, с.Бяло поле, община Опан
С38 Обособена част /автоспирка/, с.Средец, община Опан
С39 Обект /бивш свинекомплекс/, с.Змейово

Публичен регистър - Партида D

с данни за приватизационните договори, подлежащи на приватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

D1 Общински нежилищен имот /бивша баня/, с.Ракитница
D2 Общински нежилищен имот /бивша административна сграда на „Верея Автотранспорт” ЕООД/, гр.Стара Загора, бул.„Славянски” №45
D3 Общински нежилищен имот, гр.Стара Загора, УПИ VІІобщ., кв.653-“Железник”
D4 100% от дяловете на капитала „Автобусни превози” ЕООД, гр.Стара Загора
D5 Общински нежилищен имот /обособен дял от бивша автобусна спирка/, с.Тулово, кв.62, УПИ ІІ256
D6 Общински нежилищен имот, с.Лозен, кв.16, УПИ VІ125 училище
D7 Общински нежилищен имот /бивше котелно–дял ІІ/, гр.Стара Загора, бул.“Славянски” №1, №68850.505.294.2.9
D8 Общински нежилищен имот /бивше котелно–дял І/, гр.Стара Загора, бул.“Славянски” №1, №68850.505.294.2.8
D9 Общински нежилищен имот /бивше старо училище/, с.Елхово, кв.15, УПИ VІ-113
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали