Междинни доклади за второ тримесечие на 2020г.

Размер на шрифта: A A A

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ на дейността на "Мересев" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ на дейността на "Обредни дейности" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ за дейността на "СБАЛПФЗ" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ на дейността на "Център за психично здраве" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Диагностично-консултативен център I" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Медицински център I" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ за дейността на МЦ "Дерма Гард" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център I" ЕООД за второ тримесечие на 2020 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали