Междинни доклади за трето тримесечие на 2020г.

Размер на шрифта: A A A

Междинен доклад за дейността на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ на дейността на "Мересев" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ на дейността на "Обредни дейности" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ за дейността на "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ за дейността на "СБАЛПФЗ" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ на дейността на "Център за психично здраве" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Диагностично-консултативен център I" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Медицински център I" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен анализ за дейността на МЦ "Дерма Гард" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Междинен доклад за дейността на "Дентален център I" ЕООД за трето тримесечие на 2020 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали