Работно време

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА

бул."Цар Симеон Велики" №107
от понеделник до петък
от 08:30 до 12:30; от 13:30 до 17:30

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

бул."Цар Симеон Велики" №107
от понеделник до петък
от 08:30 до 17:30

Всеки четвъртък „Центърът за информация и услуги" работи с граждани с удължено работно време до 19:30 часа.

АДМИНИСТРАТИВНИ БЮРА

Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” №19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ №22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” №29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” №70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” №3
Административно бюро „К. Ганчев” – кв. К.Ганчев; ул.„Бълг. Възраждане” № 21

от понеделник до петък
от 08:30 до 12:30; от 13:30 до 17:30

ОФИСИ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" №35
Офис за граждани бул."Цар Симеон Велики" №28
Офис за граждани ул."Ангел Кънчев" №70
Офис за фирми бул."Митрополит Методий Кусев" №5

от понеделник до петък
от 08:30 до 12:30; от 13:30 до 16:30

Всеки четвъртък офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" №35 работи с удължено работно време до 18:30 часа

Горещ телефон
за сигнали