Работно време

Във връзка с предприетите мерки за превенция на разпространението на COVID-19 в Община Стара Загора, временно се преустановява удълженото работно време в четвъртък на Центъра за услуги и информация, както и на Паричен салон „Център“ за заплащане на местни данъци и такси.

 

Работно време на Общинска Администрация Стара Загора 


бул."Цар Симеон Велики" № 107

от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 

Работно време на Център за информация и услуги


бул."Цар Симеон Велики" № 107

от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 17:30 ч.
 
Всеки четвъртък „Центърът за информация и услуги" работи с граждани с удължено работно време до 19:30 часа.

 

Работно време на Административни бюра


Административно бюро „Запад” – ул. „Княз Александър Батенберг” № 19
Административно бюро „Център” – ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
Административно бюро „Железник” – ул. „Младост” № 29
Административно бюро „Изток” – ул. „Ангел Кънчев” № 70
Административно бюро „Лозенец” – кв. „Лозенец”, площад „Победа”
Административно бюро „Зора” – кв. Зора, ул. „Камчия” № 3
Административно бюро „Кольо Ганчев” – кв. Кольо Ганчев; ул.„Българско Възраждане” № 21
 
от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 17:30 ч.

 

Работно време на офиси на Местни данъци и такси


Офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" № 35
Офис за граждани бул."Цар Симеон Велики" № 28
Офис за граждани ул."Ангел Кънчев" № 70
Офис за фирми бул."Митрополит Методий Кусев" № 5

от понеделник до петък
от 08:30 ч. до 12:30 ч.; от 13:30 ч. до 16:30 ч.
 
Всеки четвъртък офис за граждани бул."Митрополит Методий Кусев" № 35 работи с удължено работно време до 18:30 часа.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали