Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 
"Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 1 от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора“.

Обособена позиция № 2 – „Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии № 2 от Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Стара Загора"


Решение 19/04/2018, 16:44

Обявление 19/04/2018, 16:44

Документация за участие 19/04/2018, 16:44

Техническа спецификация 19/04/2018, 16:44

ЕЕДОП - в електронен вид 19/04/2018, 16:44

espd-request 19/04/2018, 16:44

Проект на договор 19/04/2018, 16:44

Образци на документи 19/04/2018, 16:44

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 22/05/2018
Час: 17:30
УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 23/05/2018
Час: 11:00


Отваряне на ценови оферти  08/06/2018 , 16:05

 

Протоколи от заседанията на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 06/06/2018 , 16:48

Протокол № 2  19/06/2018 , 16:26

Протокол № 3  19/06/2018 , 16:26

Доклад

Доклад  19/06/2018 , 16:26

Решение

Решение № 10-00-966  19/06/2018 , 16:26


Решение за прекратяване на процедурата по Обособена позиция № 2  11/06/2018 , 14:43

Обявление за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 2 27/06/2018, 11:50

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали