Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора"

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Външна техническа помощ във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора"

Решение 16/12/2019, 16:16

Обявление 16/12/2019, 16:16

Документация за участие  17/12/2019 , 10:52

Техническа спецификация  17/12/2019 , 10:52

Образец на договор  17/12/2019 , 10:52

Методика за определяне на комплексната оценка  17/12/2019 , 10:52

Образци на документи  17/12/2019 , 10:52

espd-request  17/12/2019 , 10:52

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/01/2020
Час: 11:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 17/01/2020, 10:11

Съобщение за отваряне на ценови оферти  25/02/2020 , 15:40

Протокол за разглеждане на техническите предложения  25/03/2020 , 11:39

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  25/03/2020 , 11:39

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП  25/03/2020 , 11:39

Решение № 10-00-843 за избор на изпълнител  25/03/2020 , 11:39


Договор 24/07/2020, 16:50

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали