Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи по проект: "Изграждане на достъпна среда в XI ОУ „Николай Лилиев” в УПИ Iучилище, кв. 517, „Три чучура – юг“, гр. Стара Загора"


Решение  11/09/2018, 15:00

Обявление 11/09/2018, 15:00

Документация за участие 11/09/2018, 15:00

Техническа спецификация 11/09/2018, 15:00

Проект на договор 11/09/2018, 15:00

Образци 11/09/2018, 15:00

espd-request 11/09/2018, 15:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/09/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/09/2018
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 01/10/2018, 17:00

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 18/10/2018, 17:21

Протокол за разглеждане на техническите предложения 18/10/2018, 17:21

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 18/10/2018, 17:21

Протокол за класиране на участниците 18/10/2018, 17:21

Решение за избор на изпълнител 18/10/2018, 17:21

Съобщение до управителя на "Булконс Груп" ЕООД  05/11/2018 , 14:34

Решение за прекратяване 16/11/2018, 16:50

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали