Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“

Размер на шрифта: A A A
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство”

Решение 18/12/2019, 17:18

Обявление 18/12/2019, 17:18

Документация за участие 18/12/2019, 17:18

Техническа спецификация 18/12/2019, 17:18

Проект на договор 18/12/2019, 17:18

Образци на документи 18/12/2019, 17:18

espd-request 18/12/2019, 17:18

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 20/01/2020
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 21/01/2020
Час: 14:00


Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП  27/01/2020 , 15:38


Съобщение за отваряне на ценови оферти  17/03/2020 , 13:42

Съобщение 23/03/2020, 15:32


Протокол за разглеждане на техническите предложения  04/05/2020, 16:58

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  04/05/2020, 16:58

Протокол  04/05/2020, 16:58

Решение № 10-00-1274 за избор на изпълнител  04/05/2020, 16:58


Договор 24/07/2020, 17:25

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали