Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка с реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора“

Решение 138.28 KB 12/08/2016, 16:05

Обявление 179.31 KB 12/08/2016, 16:05

Документация за участие 681.18 KB 12/08/2016, 16:05

Образци на документи 282.5 KB 12/08/2016, 16:05

 

Разяснение по процедурата 58.21 KB 29/08/2016, 17:18

Съобщение за отваряне на ценови оферти 117.82 KB 20/10/2016, 16:54СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 08/09/2016
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 09/09/2016
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

 

Протоколи от заседания на комисията, назначена със заповед за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Протокол № 1 139.31 KB 22/11/2016, 14:15

Протокол № 2 175.06 KB 22/11/2016, 14:15

Протокол № 3 116.39 KB 22/11/2016, 14:15

Протокол № 4 178.16 KB 22/11/2016, 14:15

 

Решение

Решение № 10-00-2443 131.95 KB 22/11/2016, 14:15

 

Договор и приложения

Договор № 12 659.92 KB 17/02/2017, 11:38

Приложение - ценово предложение 44.42 KB 17/02/2017, 11:38

Приложение - техническо предложение 1.71 MB 17/02/2017, 11:38

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали