Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на 2 обекта

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително - монтажни работи на:

Обект 1: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап  /I подетап/

Обект 2:  „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/ и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“, кв.455, кв.455А, кв.455Б, кв.455В, кв.455Г, гр. Стара Загора"


Решение  25/09/2018 , 17:30

Обявление  25/09/2018 , 17:30

Документация за участие  25/09/2018 , 17:30

Техническа спецификация  25/09/2018 , 17:30

Проект на договор  25/09/2018 , 17:30

Образци на документи  25/09/2018 , 17:30

espd - request  25/09/2018 , 17:30

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 26/10/2018
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/10/2018
Час: 11:00


Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 02/11/2018 , 14:43

Съобщение за отваряне на ценови оферти  04/12/2018 , 17:16

Протокол за разглеждане на техническите предложения 17/12/2018, 17:13

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 17/12/2018, 17:13

Доклад по чл.60, ал.1 от ППЗОП 17/12/2018, 17:13

Решение за избор на изпълнител 17/12/2018, 17:13

Договор № 151  28/05/2019 , 14:45

Приложение - ценово предложение  28/05/2019 , 14:45

Приложение - техническо предложение  28/05/2019 , 14:45

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали