Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура - север“, гр. Стара Загора – Клон 3 /магистрален в кв. „Три чучура - север“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

 „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Три чучура – север", гр.Стара Загора и на водопроводна мрежа в кв. „Три чучура - север“, гр. Стара Загора – Клон 3 /магистрален в кв. „Три чучура - север“/ - от точка между ОШ 6 и ОШ 7 до същ. водопровод Ф225 ПЕВП в зоната на ул. „Капитан П. Войвода“Решение 139.87 KB 19/07/2016, 17:15 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали