Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР - кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка със следните обекти:
Обект 1: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /I подетап/
Обект 2: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/ и „Изграждане на нова
канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв.„Самара 1“, кв.455, кв.455А, кв.455Б, кв.455В, кв.455Г, гр. Стара Загора"


Решение 05/04/2019, 16:38


Договор № 1188  02/07/2019 , 15:15

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали