Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ

„Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА:
ремонт на лекарски кабинет в с. Сладък кладенец,
ремонт на пенсионерски клуб в с. Бъдеще,
ремонт на пенсионерски клуб в с. Ловец,
ремонт на здравна служба в с. Християново,
ремонт на читалище в с. Загоре,
ремонт на здравна служба и читалище в с. Кирилово,
ремонт на здравна служба и кметство в с. Петрово,
ремонт на здравна служба и кметство в с. Змейово,
ремонт на здравна служба и тоалетна в кметство, с. Самуилово,
ремонт на здравна служба и тоалетна в с. Елхово
ремонт на читалище и тоалетна в кметство, с. Михайлово,
ремонт на библиотека в с. Дълбоки,
ремонт на здравна служба в с. Горно Ботево,
ремонт на здравна служба с. Оряховица,
ремонт на здравна служба с. Плоска могила,
ремонт на канализация кметство/външна в с. Хан Аспарухово,
ремонт на кметство в с. Бенковски,
ремонт на сградата на кметство в с. Братя Кунчеви,
ремонт на кметство в с. Калояновец,
ремонт на кметство в с. Подслон,
ремонт на читалище в с. Змейово,
ремонт на читалище в с. Казанка,
ремонт на читалище в с. Братя Кунчеви,
ремонт на пенсионерски клуб, ул. „Хан Аспарух“ № 8, гр. Стара Загора”


Решение 13/03/2019, 16:42

Обявление 13/03/2019, 16:42

Документация за участие 13/03/2019, 16:42

Техническа спецификация 13/03/2019, 16:42

Количествено-стойностна сметка 13/03/2019, 16:42

Проект на договор 13/03/2019, 16:42

Образци на документи 13/03/2019, 16:42

Образец ЕЕДОП 13/03/2019, 16:42

Образец ЕЕДОП 13/03/2019, 16:42

espd-request 13/03/2019, 16:42

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 04/04/2019
Час: 17:30


УСЛОВИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/04/2019
Час: 14:00


Съобщение за отваряне на ценови предложения 11/04/2019, 16:37

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 18/04/2019, 16:25

Протокол за разглеждане на техническите предложения 18/04/2019, 16:25

Протокол за разглеждане на ценовите предложения 18/04/2019, 16:25

Решение за избор на изпълнител 18/04/2019, 16:25

Договор № 1189  02/07/2019 , 17:14

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали