Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ 

"Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора - етап II” по процедура: BG16RFOP001-1.006 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Стара Загора, Оперативна програма “Региони в растеж”2014-2020
Обект 1: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площадното пространство около Община Стара Загора – УПИ №II 3560, кв.1004 по плана на гр.Стара Загора
Обект 2: Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“ от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св.Патриарх Евтимий“ – гр.Стара Загора"

 

Разяснение по процедурата 98.61 KB 14/11/2016, 15:51

Разяснение по процедурата 403.54 KB 18/11/2016, 14:37

Разяснение по процедурата 406.18 KB 22/11/2016, 14:52

Детайл В1, В3, В4 1.09 MB

Детайл В5 700.86 KB

Детайл К1 452.75 KB

Детайл Д1, Д2, Д4, Д6, Д7, Д9 2.05 MB

Детайл Б01 - Б13 4.33 MB

Детайл В2

Решение за прекратяване на процедурата 257.75 KB 01/12/2016, 16:35


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 09/12/2016
Час: 17:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 12/12/2016
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали