СМР по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“ и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“

Размер на шрифта: A A A

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ
„Строително - монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/  и „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Самара 1“, кв.455, кв.455А, кв.455Б, кв.455В, кв.455Г, гр. Стара Загора“


Решение  05/08/2019, 15:25

Обявление  05/08/2019, 15:25

Документация за участие  05/08/2019, 15:25

Техническа спецификация  05/08/2019, 15:25

КСС - водопроводи II подетап  05/08/2019, 15:25

КСС - канализация II подетап  05/08/2019, 15:25

КСС помощни сметки  05/08/2019, 15:25

Образци на документи  05/08/2019, 15:25

Проект кв. "Самара 1" и "кв. Самара 2"  05/08/2019, 15:25

Проект кв. "Самара 1"  05/08/2019, 15:25

espd-request  05/08/2019, 15:25

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 04/09/2019
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 05/09/2019
Час: 10:00


Разяснение по процедурата 13/08/2019, 16:54

Разяснение по процедурата 23/08/2019, 16:15


Протокол 1  11/09/2019, 16:52


Съобщение за отваряне на ценови предложения 19/09/2019, 15:35

Протокол за разглеждане на техническите предложения  11/10/2019 , 15:13

Протокол за разглеждане на ценовите предложения  11/10/2019 , 15:13

Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП  11/10/2019 , 15:13

Решение № 10-00-2144  11/10/2019 , 15:13


Договор  29/10/2021, 16:54

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали